logo.png

!-Strefy roślinne na Ziemi-!

"Przyroda nie zna nagrody ni kary,zna tylko konsekwencje" R.Ingersoll Jest: 25 Czerwca 2024menu Indexmenu Lasy strefy


Umiarkowanej
menu Strefa Morza


Śródziemnego
menu Tajga i Tundramenu Sawanny Afrykańskie


i Pustynie
menu Góry Europymenu Las Równikowymenu Autor stronyGÓRY EUROPY


        Na spacer po górach, nawet podczas ładnej pogody, należy zabrać ciepłe ubranie. Gdyż im wyżej wchodzimy, tym niższa jest temperatura i tym częściej występują deszcze. W zależności od wysokości zmiana klimatu pociąga za sobą piętrowe rozmieszczenie roślinności, bardzo charakterystycznej dla tego środowiska.

        Rzeczywiście, wejście 70 m pod górę w kierunku szczytu równa się przesunięciu 100 km na północ. Roślinność górska odzwierciedla zmiany klimatyczne i charakteryzuje się piętrowym rozmieszczeniem zależnym od wysokości nad poziomem morza. Na zboczach Alp wyróżniamy cztery wyraĹşne zaznaczające się piętra.

Piętra Dolne

        U podnóży gór (piętro podgórskie) zbocza o wilgotnych glebach, które nie zostały wykorzystane pod uprawę, pokryte są dębowymi lasami. Na suchych zboczach do wysokości 600 m n.p.m. uprawiana jest winorośl. Tam, gdzie ziemia nie jest uprawiana, a gleba jest wapienna, przeważa dąb omszony, natomiast na glebie zawierającej krzem przeważa kasztan.

        Powyżej (niższe piętra górskie) są szczególnie korzystne warunki dla buku. Rośnie on do wysokości 1300 m n.p.m. Na nasłonecznionych zboczach i wapiennej glebie rośnie także klon oraz bardzo obficie występuje sosna zwyczajna - drzewo ubogich gleb.

        Wyższe piętro górskie rozciąga się na wysokości 1300-1600 m n.p.m. i jest piętrem występowania jodły, którą często zastępuje świerk. W tych cienistych lasach wyrasta zaledwie kilka rodzajów niskich roślin, np. borówka czarna, pszenica i kosmatka olbrzymia.

W Kierunku Szczytu

        Na wysokości 1600-2300 m n.p.m. (piętro podalpejskie) najniżej występują świerki i olchy, a następnie, w miarę wzrostu wysokości, sosny (w szczególności limba) - na zboczach o glebach wilgotnych i modrzewie - na zboczach o glebach suchych. Wyżej nie występuje ani sosna ani modrzew. Na skałach wilgotnych rosną już tylko nieliczne krzewy, jak wspaniałe różaneczki o czerwonych kwiatach i azalie, wytrzymałe na niską temperaturę. Na stokach suchych drzewa ustępują miejsca łąkom (wykorzystywanym latem na pastwiska dla bydła). ?ąki stanowią piętro alpejskie charakteryzujące się całkowitym brakiem drzew i krzewów. Natomiast rosną tam trawy i licznych gatunków, takie jak turzyca, trawy przemieszane z goryczką oraz rośliny z rodziny złożonych i baldaszkowych, takie jak złocieĹ„, szarotka i trybula leśna.

        Tuż przed granicą wiecznego śniegu występują jedynie rośliny kilku gatunków przyczepione w zagłębieniach skalnych: goĹşdzik alpejski i jaskier lodnikowy - jedna z roślin, która rośnie w najwyższych partiach gór w Europie.

image image image
Szarotka Wrzos Borówka
image image image
Jałowie Świerk Buk
Ekologia - Copyright 2002 - 2007 Marcin Mirończuk. Strona o strefach roślinnych na Ziemi. Kontakt - maly_m3@o2.pl

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!